01 آبان 1400

اطلاعات تماس

ساختمان مرکزی : ساری - میدان امام - بلوار جام جم- خیابان طالقانی - اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران

تلفن : 7-33362055(011) - فکس : 33362058(011)