01 آبان 1400

بیانیه توافق نامه سطح خدمات پورتال

مراجعين محترم

بدين وسيله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره كل راه و شهرسازی استان مازندران به آگاهی می رسد:

1) تارنمای اداره كل راه و شهرسازی استان مازندران، امكان پيگيری مكاتبات اداری، درج پيشنهادات، شكايات را در قالب خدمات الكترونيكی فراهم نموده است.

2) اطلاعات خصوصی تكميل كنندگان فرم های الكترونيكی، در اختيار عموم قرار نمی گيرد.

3) در منوی " تماس با ما" اطلاعات تماس و آدرس اداره كل راه و شهرسازی استان و ادارات تابعه ذكر شده است.

4) در تارنمای اين اداره كل تمامی مزايده ها و مناقصات اطلاع رسانی مي گردد.

5) در منوی "خدمات شهروندی" مراجعين محترم مي توانند اطلاعات موردنياز خود را براي دريافت خدمات در حوزه های مختلف اين اداره كل مشاهده كنند.

6) تارنماي اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران به صورت تمام وقت و در هفت روز هفته در دسترس متقاضيان محترم بوده و در صورت بروز هرگونه اشكال و نقص فنی، به مخاطبان اطلاع رسانی خواهد شد.