29 دی 1398

جهت ورود به سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیک دولت) کلیک نمایید.

 

 

فهرست مناقصات و مزایدات

  عنوان  
  آگهی مزایده املاک اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران دانلود
  آگهی مزایده واحدهای تجاری واقع در شهرستانهای بابلسر-بهشهر و نکا دانلود
  آگهی مناقصه بهسازی راه روستایی محور امیر افضل-واوسر،بهسازی و آسفالت راه روستایی ول آغوز-نوکنده-نرگس زمین ساری،بهسازی و آسفالت راه روستایی ملرد سوادکوه دانلود
  آگهی مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی نج شهرستان نور دانلود
  آگهی مناقصه راه روستایی محسن آباد-غریب محله (قطعه 2) بهشهر دانلود
  آگهی مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی کارمزد-اسپرز شهرستان سوادکوه دانلود
  انتشار آگهی مناقصه پل پارسی سوادکوه، بهسازی و اصلاح راه فرعی بابلسر-بهنمیر (جاده نیروی هوایی) دانلود
  آگهی مناقصه تجدید راه روستایی  ول آغوز دانلود
  آگهی مناقصه راه روستایی شورکچال سوادکوه، چنس چالوس، سرتاجناسم میاندرود دانلود
  انتشار روزنامه تجدید  راه روستایی کارمزد اسپرز سوادکوه،ملرد سوادکوه، رکن کلا برج خیل سیمرغ دانلود
  انتشار روزنامه  راه روستایی شورکچال سوادکوه، چنس چالوس، سرتاجناسم میاندرود دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه ایمن سازی محور گلوگاه-دامغان، راه روستایی نج ، راه روستایی میر افضل-واوسر دانلود
  انتشار آگهی مزایده فروش واحدهای تجاری شهرستانهای بهشهر،نکا و بابلسر دانلود
  انتشار روزنامه ایمن سازی محور گلوگاه-دامغان دانلود
  انتشار آگهی مناقصه آسفالت سه راهی میارکلا،پل کاسگر کلا قائمشهر، پل جیسا عباس آباد، پل قادیکلا بزرگ قائمشهر،آسفالت کوتنا به شهرک یثرب دانلود
  انتشار آگهی مناقصه آسفالت سه راهی میارکلا،پل کاسگر کلا و پل قادیکلا قائمشهر، پل جیسا عباس آباد،پل بلیران آمل، کوتنا به شهرک یثرب دانلود
  انتشار روزنامه تجدید  راه روستایی کارمزد اسپرز سوادکوه،ملرد سوادکوه، رکن کلا برج خیل سیمرغ دانلود
  انتشار روزنامه تجدید دوم مشارکت در ساخت دانلود
  انتشار روزنامه  راه روستایی کنتا ساری دانلود
  انتشار روزنامه تجدید هفتم راه روستایی کارمزد دانلود
  انتشار روزنامه تجدید  راه روستایی کنتا ساری دانلود
  انتشار روزنامه  راه روستایی تنگه آذری شهرستان سوادکوه دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه پل پارسی سوادکوه دانلود
  انتشار روزنامه  اجرای رمپ و لوپ ورود و خروج پارک موزه دفاع مقدس ساری دانلود
  انتشار روزنامه راه روستایی محسن آباد-غریب محله (قطعه 3) دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه آسفالت سه راهی میارکلا،پل کاسگر کلا و پل قادیکلا قائمشهر، پل جیسا ،پل بلیران ،کوتنا به شهرک یثرب دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه  بهسازی و اصلاح راه فرعی بابلسر-بهنمیر (جاده نیروی هوایی)، راه روستایی واوسر،راه روستایی نج دانلود
  آگهی تجدید مزایده واحدهای تجاری در شهرهای بهشهر و بابلسر دانلود