01 آبان 1400

دستورالعمل بروز رسانی

سایت اداره کل به صورت روزانه و با ارسال اخبار بروز می باشد، اما در صورت بروز هرگونه مشکل و نیاز به قطع شدن سایت جهت رفع مشکل و بروز رسانی فنی در این قسمت به اطلاع شما خواهد رسید.