06 مهر 1400
 
 
 
 
 
 

گزارشات شهروندی

 

اطلاعیه اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به حقوق شهروندان 

 

در اجرای بند 1 و 2 ماده 9 حقوق شهروندی در نظام اداری و نیز تبصره ذیل ماده 8 دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر دریافت گزارشات مردمی در زمینه چگونگی رعایت اعمال قانون و مقررات در امور اجرایی و همچنین رعایت حقوق شهروندی و ارائه هرگونه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات در جهت ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از بروز هرگونه مفسده این اداره در جایگاه نظارت و پاسخگویی آماده دریافت گزارشات شما شهروندان عزیز میباشد.

شماره تماس مستقیم 33368347 میباشد.

اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به حقوق شهروندان 

دبیرخانه کمیته ارتقاء سلامت اداری راه و شهرسازی مازندران

 

 

 

در این بخش هر شهروند می تواند همانند یک گزارشگر خطاها و تخلفاتی را که در حوزه خدمات وزارت راه و شهرسازی که در سطح کشور مشاهده می نماید را به اطلاع مدیران و کارشناسان مربوطه در وزارت راه و شهرسازی برساند. شاید شهروندان به صورت مستقیم از این تخلفات متضرر نشوند اما گزارش شهروندان می تواند در کاهش فساد و تخلفاتی که به نحوی به دارایی های عمومی لطمه وارد می کند، کارساز و موثر باشد.

گزارشات شهروندی می تواند شامل موضوعات زیر باشد:

  • برخورد نامناسب کارمندان
  • تخلفات اداری کارمندان
  • تراکم غیرمجاز ساختمانی
  • زمین خواری
  • ساخت و ساز غیرمجاز
  • عدم رعایت حریم جاده، جنگل، رودخانه و آثار تاریخی