06 مهر 1400

روسای ادارات شهرستان

   

حنظله تقی پور

رئیس اداره راه و شهرسازی بابل

شماره تماس : 32364755-011

 

 

                                                                          
 

محسن غفاری

رئیس اداره راه و شهرسازی آمل-لاریجان

شماره تماس : 44271155-011

 

 

 

 

     
 

علیرضا یوسفی

رئیس اداره راه و شهرسازی محمودآباد-نور

شماره تماس : 44742265-011

 

     
 

مسیح ناصحی

رئیس اداره راه و شهرسازی بهشهر-نکا-گلوگاه

شماره تماس : 34576477-011

 

     
 

سید مجتبی مرعشی

رئیس اداره راه و شهرسازی قائمشهر-جویبار-سیمرغ

شماره تماس : 8-42279987-011

 

     
 

حمیدرضا مقتدر

رئیس اداره راه و شهرسازی تنکابن-عباس آباد-رامسر

شماره تماس : 54280905-011

 

     
   

محمد فاطری

رئیس اداره راه و شهرسازی بابلسر-فریدونکنار

شماره تماس : 35251708-011

 

 

                                                                          
 

مجتبی شهسوار پیرکوهی

  رئیس اداره راه و شهرسازی نوشهر-چالوس-کلاردشت

شماره تماس : 2-52324690-011

 

 

 

 

   

میلاد قاسم نژاد

رئیس اداره راه و شهرسازی سوادکوه-سوادکوه شمالی

شماره تماس : 42424834-011