01 آبان 1400

اطلاعات تماس

میلاد قاسم نژاد

رئیس اداره راه و شهرسازی سوادکوه-سوادکوه شمالی

آدرس : سوادکوه، پل سفید، خیابان تهران، جنب اداره پست

شماره تماس : 42424834-011