01 آبان 1400
 

اطلاعات تماس

سید مجتبی مرعشی

رئیس اداره راه و شهرسازی قائمشهر-جویبار-سیمرغ

آدرس : قائمشهر، خیابان آیت اله صالحی(تهران)، البرز48، کوچه شهید بابایی(مهتاب)

شماره تماس : 8-42279987-011