سه شنبه، 13 خرداد 1399
En | 
برگزاری جلسه پدافند غیرعامل در شهرستان سیمرغ

برگزاری جلسه پدافند غیرعامل در شهرستان سیمرغ

تاریخ انتشار: 1398/08/12|   بازدید: 53 |  print
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان قائمشهر ، جویبار وسیمرغ از برگزاری جلسه پدافند غیرعامل با حضور شهرداری ، فرمانداری ، مدیران شهرستانی با محوریت خدمات شهری پدافند غیرعامل در شهرداری کیاکلا خبر داد .
 
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران مهندس مرعشی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان قائمشهر ، جویبار وسیمرغ در جلسه دبیران كارگروه پدافند غیرعامل ، ضمن قدرداني از همه مديران و اعضاء كارگروه ، موضوع پدافند غیر عامل را از محورهای اساسی برنامه ریزی ها در راستای دستیابی به امنیت و ارتقای پایداری برشمرد .
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان قائمشهر ، جویبار وسیمرغ ضمن بیان ، ضرورت و اهداف کارگروه در حوزه پدافند غیرعامل به اهمیت لحاظ نمودن اصول پدافند غیرعامل در سطوح مختلف طراحی مجموعه های شهری و ساختمانی ، لزوم هماهنگی و همکاری بین دستگاههای اجرایی جهت رعایت بهتر اصول پدافند غیر عامل را مهم دانستند.
مهندس مرعشی اظهار داشت : تمامی اعضای عضو کارگروه طرح خطرپذیری ارگان متبوع خود را آماده و در جلسه بعدی کارگروه مطرح نمایند. مطابق این طرح هرکدام از دستگاه ها به شناسایی نقاط آسیب پذیر و حیاتی حوزه عملکرد خود و ارائه طرح مقابله در برابر شرایط بحران می پردازند.
درادامه این نشست مقرر گردید شهرداری کیاکلا نقاط اسکان موقت شهر کیاکلا را برای مواقع بحران شناسایی نموده و در جلسه بعدی کارگروه تصویب نماید.
همچنین مقرر شد فرماندهی محترم سپاه پاسداران سیمرغ طرح ساماندهی جمعیت شهری کیاکلا را در برابر شرایط اقدام نظامی دشمن تهیه و به کارگروه ارائه نماید و دستگاه های اجرایی فرد رابط کارگروه را به راه و شهرسازی معرفی نموده تا برای این افراد احکام مربوطه صادر گردد.
مقرر شد پلیس راهور طرح آموزش تحرک جمعیتی در هنگام بروز شرایط بحران را آماده نموده و در جلسه بعدی اقدامات صورت پذیرفته را گزارش نماید.
  نظرات

نظری وجود ندارد.