| 22 تير 1399
En | 
 حضور مدیر کل راه و شهرسازی در سامانه ارتباط مردم ودولت

حضور مدیر کل راه و شهرسازی در سامانه ارتباط مردم ودولت

تاریخ انتشار: 1398/10/22|   بازدید: 102 |  print
مهندس سید محمد نظری مدیر کل راه و شهرسازی استان با حضور در محل مرکز سامد پاسخگوی خواسته ها ، شکایات و انتقادات مردمی بودند.

 
به گزارش اداه ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران مهندس سید محمد نظری مدیر کل راه و شهرسازی استان و رئیس شورای حمل و نقل استان روز یکشنبه 98/10/22از ساعت 9 الی 11 صبح با حضور در محل مرکز سامد ( سامانه ارتباط مردم و دولت ) پاسخگوی خواسته ها ، شکایات و انتقادات مردمی در حوزه های راه روستایی- مسکن و ساختمان – شهرسازی – ساخت و توسعه راهها و بازآفرینی بافت های فرسوده بودند.
گفتنی است مدیر کل راه و شهرسازی استان در مدت دو ساعت حضور خود در این مرکز به بخش قابل توجهی از درخواست وسوالات مردمی پاسخگو بوده اند.

  نظرات

نظری وجود ندارد.