| 22 تير 1399
En | 
ستاد بازآفرینی   شهرستان  بابل  برگزار شد

ستاد بازآفرینی شهرستان بابل برگزار شد

تاریخ انتشار: 1398/10/23|   بازدید: 110 |  print
جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان بابل با حضور معاون امور عمرانی فرمانداری ،شهردار ،رئیس ستاد عمران و بهسازی و اعضای ستاد بازآفرینی تشکیل گردید.
 
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی مازندران مهندس تقی پور رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بابل عنوان نمود : جلسه ستاد بازآفرینی با موضوع بحث در خصوص تعیین و اعلام یک محله هدف برای شهرهای گتاب و گلوگاه و زرگرشهر و خشرود پی و در خصوص نحوه هزینه کرد دستگاه های عضو ستاد در حوزه کاری خودشان از محل 30 درصد اعتبارات کمیته برنامه ریزی و همچنین آخرین وضعیت اقدامات ستاد از سوی دبیر جلسه بوده است.
وی اظهار داشت :بازآفرینی شهری پایدار از مهمترین اهداف برنامه ششم توسعه و سند ملی راهبردی احیاء بهسازی ، نوسازی و توانمند سازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ، توانمند سازی اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی می باشد و تشریک مساعی و هماهنگی دستگاهها برای تحقق این امر لازم و ضروری است .
همچنین وی در مورد آئین نامه ها ، دستوالعمل ها و مفاهیم و الزامات حوزه بازآفرینی و اقدامات مشترک دستگاههای عضو ستاد توضیحات مبسوطی ارائه و اعضای جلسه نیز نظرات و پیشنهادهای خود را بیان نموده و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
وی عنوان کرد : در این جلسه مقرر گردید اداره راه و شهرسازی باهماهنگی دفتر نمایندگی نظام مهندسی بابل درخصوص کاهش تعرفه خدمات مهندسین ساختمان در محلات هدف شهرستان بابل به میزان 50 درصد رایزنی و یپگیری لازم را انجام و نتیجه را در جلسه بعدی گزارش نمائید.
کلیه دستگاههای اجرای مکلف می باشند اراضی متعلق به خود را در محدوده های بازآفرینی شهری اعم از بافت فرسوده ، سکونت گاههای غیر رسمی ، محدوده تاریخی و .... که فاقد مستحدثات می باشد را جهت اجرای طرح ملی مسکن به اداره راه و شهرسازی شهرستان اعلام نمایند.
مقرر گردید حداکثر طی 15 روز آینده کلیه دستگاههای مربوطه به نامه سال آینده درخصوص بازآفرینی محلات هدف و توجه ویژه به این محلات را به دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهرستان بابل اعلام نمایند .
  نظرات

نظری وجود ندارد.