| 28 شهريور 1399
En | 
توسط استاندار مازندران صورت پذیرفت :

توسط استاندار مازندران صورت پذیرفت :

تاریخ انتشار: 1399/06/17|   بازدید: 45 |  print
ابلاغ طرح جامع و تفصیلی شهر عباس آباد
 
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران از ابلاغ طرح جامع و تفصیلی شهر مرزن آباد در تاریخ 13/06/1399 توسط استاندار مازندران خبر داد .
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان مازندران، مهندس پاکدامن معاون شهرسازی و معماری ضمن اعلام این خبر افزود : طرح جامع و تفصیلی شهر عباس آباد که در تاریخ 14/11/98 در شورایعالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید، جهت اجرای چهارچوبهای تعیین شده در طرح و هدایت توسعه کالبدی و فیزیکی شهر توسط آقای حسین زادگان استاندار مازندران به شهرداری عباس آباد ابلاغ شده است.
وی گفت : طرح جامع شهری بیشتر بمنظور ترویج ضوابط شهرسازی ، کنترل توسعه شهرها ، گرایش به نظام برنامه ریزی و هماهنگ سازی بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی با توجه به کیفیت محیط زیست و براساس شناخت حوزه های نفوذ طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی شهرها تهیه می شود .
مهندس پاکدامن با اشاره به اینکه طرح جامع در دو مرحله تهیه می شود گفت : طرح جامع طرحی است کالبدی، فضایی که با بهره گیری از تحولات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جامعه شهری به بهبود سازمان فضای شهرها و رفاه اجتماعی مردم می پردازد. وی افزود : این طرح در دو مرحله تهیه می شود. مرحله اول شامل انجام بررسی های شناخت وضع موجود شهر و در مرحله دوم طرح پیشنهادی کالبدی شهر و ضوابط مربوطه ارائه می شود .
مدیر شهرسازی و معماری یادآور شد: این طرح بر اساس تعریف کلی قانون تغییر نام وزارت آبادانی مسکن، به مسکن شهرسازی و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و بر اساس شرح خدمات مصوب تهیه توسعه و عمران (جامع) تهیه گردیده و کلیه مراحل بررسی و تصویب را در مراجع استانی و کشور پشت سر گذاشته است .
  نظرات

نظری وجود ندارد.